3 KLIENTÓW BUREAU VERITAS NAGRODZONYCH W KONKURSIE RAPORTÓW SPOŁECZNYCH 2019