Firma Bureau Veritas uzyskała certyfikat GEEIS w nagrodę za jej starania na rzecz równości płci w miejscu pracy