Raportowanie niefinansowe i resilience spółki giełdowej. Konferencja SEG z wystąpieniem Bureau Veritas