Relacja z XX Sympozjum Naukowo-Technicznym „ENERGETYKA BEŁCHATÓW”