Kontrakt Bureau Veritas Polska z SAFEGE Polska - kluczowy dla Łodzi projekt kolejowy