Umowa z Lagardère Travel Retail na wdrożenie usługi SAFEOPS