Zweryfikowaliśmy raport CSR Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku

Zweryfikowaliśmy raport CSR Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku

Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. dokonała audytu raportu CSR Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku, jednej z największych firm w zajmujących się gospodarką odpadami w Polsce. Jest to pierwszy raport zrównoważonego rozwoju opracowany przez podmiot komunalny w tej branży.

Przedmiotem umowy zawartej 23 marca 2018 roku między Bureau Veritas a Zakładem Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku (ZU) była niezależna ocena danych i informacji niefinansowych zawartych w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju ZU za lata 2016 i 2017. Było to pierwsze tego typu opracowanie w historii ZU i najprawdopodobnie pionierski tego typu dokument w krajowej branży gospdarki odpadami. Celem raportu było zaprezentowanie obszarów działalności spółki oraz licznych inicjatyw społecznych przez nią podejmowanych. Dokument, ktory weryfikowany był przez Bureau Veritas, powstał w oparciu o międzynarodowy standard Global Reporting Initiative (GRI).

Jedną z przewodnich idei, która legła u podstaw tego dokumentu było przybliżenie mieszkańcom Gdańska zasad funkcjonowania naszej firmy, pokazanie podejmowanych przez nas działań i ich efektów, a także korzystnych zmian, które przeprowadzamy, aby Zakład Utylizayjny był nowoczesny oraz w jak największym stopniu przyjazny środowisku i sąsiedztwu. Ponieważ był to pierwszy w historii ZU raport CSR zależało nam, aby był to w pełni profesjonalny dokument. Wysoką jakość raportowania mogła zapewnić wyłącznie zewnętrzna weryfikacja przez bezstronnego i doświadczonego audytora, dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z Bureau Veritas Polska

– mówi Monika Łapińska-Kopiejć, Specjalistka ds. Promocji w Zakładzie Utylizacji Sp. z o.o.

Powstanie raportu CSR poprzedziła gruntowna analiza wszystkich aspektów działalności zakładu. W procesie tworzenia dokumentu uwzględniono zarówno aktualne uwarunkowania w branży gospodarki odpadami, jak również kontekst funkcjonowania, otoczenie środowiskowe i stojące przed firmą wyzwania, mające przekształcić Zakład Utylizacyjny w nowoczesne centrum odzysku i recyklingu, jeszcze bardziej przyjazne dla sąsiedztwa. Poza przedstawicielami zarządu i specjalistami ZU oraz ekspertami zewnętrznymi do definicji aspektów poruszanych w raporcie przyczyniła się działająca przy ZU Rada Interesariuszy skupiająca w dużej mierze osoby mieszkające w bliskiej odległości od zakładu.

Gdański Zakład Utylizacyjny jest jednym z większych przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami w kraju i na pewno jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym w branży, który opracował raport zrównoważonego rozwoju. Jest także firmą bardzo zaangażowaną w działania społeczne oraz relacje i komunikację ze swoim bezpośrednim otoczeniem, m.in. poprzez Radę Interesariuszy,  skupiającą okolicznych mieszkańców, która jest także głosem opiniodawczym i doradczym przy decyzjach dotyczących kierunków rozwoju i zmian w ZU. Raport CSR był zatem niejako naturalną konsekwencją tej społecznej postawy i dialogu z sąsiadami, który prowadzi Zarząd ZU

– mówi Michał Stalmach, Starszy Konsultant ds. Zrównoważonego Rozwoju z Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.

Efektem pozytywnych zmian przeprowadzanych w Zakładzie Utylizacyjnym wynikających m.in. ze  współpracy z Radą Interesariuszy, co zostało wskazane w raporcie, jest choćby rozpoczęcie budowy hermetycznej kompostowni, dzięki której proces zagospodarowywania frakcji biodegradowalnej z odpadów w ZU stanie się bardziej przyjazny dla otoczenia. Sam raport został bardzo dobrze odebrany przez mieszkańców Gdańska. Zakład Utylizacyjny planuje także akcję rozpowszechniającą wiedzę o raporcie, która ma przybliżyć większej liczbie osób misję oraz kierunki zmian. Tzw „grywalizacja” adresowana do szkół, ale angażująca także rodziców uczniów, znajomych i całe rodziny, rozpocznie się we wrześniu br., a zwycięska szkoła otrzyma grant w wysokości do 50 tys. złotych na własne projekty, których celem będzie podniesienie edukacyjnej atrakcyjności placówki.

Dzięki temu, że Bureau Veritas nie sporządza raportów CSR, a wyłącznie zajmuje się ich weryfikacją, jest jedną z niewielu profesjonalnych organizacji w Polsce, która czyni to w niezależny i obiektywny sposób. Istnieją duże, globalne firmy, które zarówno opracowują raporty, jak i poddają je własnemu audytowi. Według nas jest to działanie nielogiczne, mijające się z celem. Nawet jeśli są to bardzo profesjonalne podmioty, to wykonywanie obu tych działań przez jeden podmiot, wprowadza niepotrzebne ryzyko uchybień czy wręcz popełnienia błędu, co może skutkować poważnymi konsekwencjami dla klientów, także wizerunkowymi

– mówi Michał Stalmach, Starszy Konsultant ds. Zrównoważonego Rozwoju z Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.

Bureau Veritas jest jednym z największych pozafinansowych organów audytowych i certyfikacyjnych,  uznawanym za usługodawcę o najlepszych praktykach w zakresie usług raportowania zrównoważonego rozwoju. Potwierdzają to liczni klienci z branż: spożywczej, finansowej, ubezpieczeniowej, energetycznej, petrochemicznej, farmakologicznej, wyrobów tytoniowych, retailowej, a także spółek samorzadkowych, z którymi Bureau Veritas współpracowało przy weryfikacji raportów.
Infografika- Raport CSR.png

Więcej o raporcie: http://zut.com.pl/zaangazowanie-spoleczne/raport-spoleczny/

Powiązane artykuły
Akredytacja UKAS w zakresie ISO 45001:2018

Po kilku latach prac, 12 marca 2018 r. opublikowano międzynarodową normę ISO 45001:2018 określającą wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Zastępuje ona dotychczasową normę OHSAS 18001 i prezentuje nowe podejście oparte na zarządzaniu ryzykiem.
Bureau Veritas zweryfikowało dane CSR w Raporcie Zintegrowanym LPP 

Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. dokonała oceny raportu zintegrowanego polskiego producenta odzieży LPP za 2017 rok - w odniesieniu do standardów raportowania zrównoważonego rozwoju GRI Standards. Zewnętrzna weryfikacja firmowych raportów przez profesjonalne podmioty to coraz powszechniejszy, pozytywny trend na rynku.
Raportowanie niefinansowe i resilience spółki giełdowej. Konferencja SEG z wystąpieniem Bureau Veritas

Dzisiaj gościmy na konferencji SEG dotyczącej raportowania niefinansowego i resilience spółek giełdowych.
Konkurs na najlepszy raport CSR - zapraszamy do głosowania!

Trwa 12. edycja konkursu Raporty Społeczne promującego i nagradzającego  firmy oraz organizacje zaangażowane w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Wśród tegorocznych zgłoszeń znajdują się raporty firm ING, LPP oraz gdańskiego Zakładu Utylizacyjnego, które były poddane weryfikacji Bureau Veritas Polska. Serdecznie zapraszamy do udziału w głosowaniu na najlepsze raporty.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.