Bureau Veritas w unijnym programie BRIGAID

Bureau Veritas w unijnym programie BRIGAID

BRIGAID to projekt, który w latach 2016-2012 łączy innowatorów, wynalazców i naukowców w Unii Europejskiej.  Zadaniem Bureau Veritas jest stworzenie narzędzi oceny rozwiązań do przeciwdziałania zmianom klimatycznym

BRIGAID - projekt Komisji Europejskiej na lata 2016-2020 zakłada wypracowanie skutecznych, innowacyjnych narzędzi do ograniczania niekorzystnych zmian klimatycznych i ich następstw. Bureau Veritas Polska już od kilkunastu miesięcy uczestniczy w tym programie - naszym głównym zadaniem jest zaprojektowanie narzędzi do oceny innowacji w obszarze zmian klimatu, następnie ich weryfikacja i nadzór nad wdrożeniem.
BRIGAID to 4-letni projekt finansowany ze środków Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. Łączny budżet, tego największego w historii Unii programu w zakresie badań naukowych i innowacji, obowiązującego w latach 2014-2020 wynosi ponad 77 mld euro.
Celem BRIGAID jest wypracowanie skutecznych rozwiązań i narzędzi, które pomogą przeciwdziałać zmianom klimatycznym w postaci ekstremalnych warunków pogodowych, pożarów i susz, dotykającym w coraz większym stopniu także Europę. Komisja Europejska, pod której pieczą odbywa się ten projekt, chce wypełnić lukę jaka istnieje między innowatorami, wynalazcami, naukowcami a zastosowaniem ich potencjalnie korzystnych pomysłów i rozwiązań na rynku. To powszechne zjawisko, że autorzy często bardzo innowacyjnych rozwiązań mają kłopot w odnalezieniu się w rzeczywistości rynkowej, biznesowej, w pozyskaniu śródków na swoje badania czy we wdrożeniu ich na rynku. BRIGAID ma im w tym pomóc. W trakcie trwania programu w 2020 roku wyłonione zostanie około 100 innowacji, które zależnie od zaawansowania poszczególnych projektów otrzymają odpowiednie wsparcie, od kwestii finansowania do pomocy w organizacji modelu biznesowego i przełożenia na rzeczywiste rynkowe zastosowania. Bureau Veritas uczestniczy na każdym etapie: oceniamy co się sprawdza, jakie wsparcie jest najlepsze, jakie są najlepsze metody oceny innowacji. Po zakończeniu programu przekazujemy Komisji Europejskiej gotowy model współpracy biznesowej: narzędzia oceny danego projektu, wypracowane zasady wsparcia (postępowania). W efekcie - wyłonione projekty mają być najbardziej rokującymi i korzystnymi rozwiązaniami, dzięki którym już w niedalekiej przyszłości możliwe będzie skuteczniejsze redukowanie negatywnych skutków zmian klimatycznych.

Niekorzystne zjawiska atmosferyczne, których jesteśmy świadkami, są coraz częstsze i wyraźniejsze. Zmiany klimatu podlegają stałemu monitorowaniu przez Komisję Europejską, która dostrzega ogromną potrzebę przeciwdziałania tym zagrożeniom oraz ich ekologicznym, społecznym i ekonomicznym następstwom. Stąd unijny program BRIGAID, którego celem jest systemowe wsparcie rozwoju innowacyjnych narzędzi w walce z tymi anomaliami oraz wypracowanie stałych i korzystnych rozwiązań systemowych, które będą pomocne w następnych latach w ocenie i wyborze przez KE, administrację i wszystkich zainteresowanych, kolejnych projektów

” – mówi Justyna Wysocka-Golec, Manager ds. Zrównoważonego Rozwoju Bureau Veritas.

Jednym z celów projektu BRIGAID jest wypracowanie uniwersalnego narzędzia oceny i selekcji innowacji ograniczających negatywne skutki zmian klimatu. Bureau Veritas Polska odpowiada za część dotyczącą oceny wpływu innowacji na ograniczanie ich śladu węglowego oraz aspektów związanych z efektywnością energetyczną oraz innych elementów na styku  energetyki i klimatu.
Po zaprojektowaniu odpowiednich rozwiązań konieczne jest sprawdzenie ich działania w warunkach rzeczywistych. O wyborze polskiego oddziału Grupy Bureau Veritas przez Komisję Europejską zadecydowało duże doświadczenie i wiedza polskich ekspertów firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju i ekologii.

Aktualnie trwa ostatni nabór innowacji. Projekty mogą być zgłaszane do 15 sierpnia 2018. Do tej pory nie odnotowano żadnych projektów z Polski, a przecież Polacy są bardzo przedsiębiorczy i innowacyjni. Ze swojej strony serdecznie zapraszam polskich innowatorów, pomysłodawców do zaangażowania się w ten program. Mam nadzieję, że nasze rodzime pomysły, rozwiązania pomogą w przeciwdziałaniu i niwelowaniu negatywnych zjawisk w zakresie zmian klimatu

– dodaje Justyna Wysocka-Golec.

Justyna Wysocka-Golec, Manager ds. Zrównoważonego Rozwoju Bureau Veritas

Justyna Wysocka-Golec, Manager ds. Zrównoważonego Rozwoju Bureau Veritas

Infografika- BRIGAID.png
Powiązane artykuły
Zakończono 12. edycję Konkursu Raporty Społeczne - raporty weryfikowane przez Bureau Veritas z wyróżnieniami

W tegorocznym Konkursie Raporty Społeczne udział wzięła rekordowa liczba 49 opracowań. Dwie spośród nich – publikacje firm ING Bank Śląski i LPP, zweryfikowane przez Bureau Veritas Polska, uzyskały wyróżnienie.
Firma Bureau Veritas uzyskała certyfikat GEEIS w nagrodę za jej starania na rzecz równości płci w miejscu pracy

18 października br. fundusz Arborus, lider funduszy pomocowych wspierający równość płci w miejscu pracy w Europie i na świecie, przyznał Bureau Veritas certyfikat Gender Equality European and International Standard (GEEIS) podczas ostatniej edycji corocznego międzynarodo
Bureau Veritas is awarded the GEEIS label for its commitment to gender equality in the workplace

Neuilly-sur-Seine, France, October 18, 2018 – That day, the Arborus fund, the leading support fund for gender equality in the workplace in Europe and worldwide, awarded Bureau Veritas the Gender Equality European and International Standard (GEEIS) label, on the occasion
Raportowanie niefinansowe i resilience spółki giełdowej. Konferencja SEG z wystąpieniem Bureau Veritas

Dzisiaj gościmy na konferencji SEG dotyczącej raportowania niefinansowego i resilience spółek giełdowych.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.