Kolejny kontrakt z GAZ-SYSTEM S.A.

Kolejny kontrakt z GAZ-SYSTEM S.A.

Dział Przemysłowy Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. podpisał umowę na usługę odbioru łuków giętych indukcyjnie dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez GAZ-SYSTEM S.A., w szczególności dotyczących budowy Korytarza Gazowego Północ-Południe. Umowa zawarta w wyniku publicznego postępowania przetargowego została podpisana 11 stycznia 2018 r. i będzie obowiązywać przez 5 lat.

Zakres umowy dotyczy czynności kontrolnych koniecznych do przeprowadzenia odbioru zamówionych przez GAZ-SYSTEM S.A. łuków giętych indukcyjnie, będących elementami gazociągów. Głównym zadaniem odpowiedzialnej za realizację kontraktu, jednostki inspekcyjnej Bureau Veritas Polska Sp. z o.o., będzie przede wszystkim:
  1.  badanie zdolności technicznych producentów 
  2. kontrola kwalifikacji i kompetencji personelu producentów
  3. kontrola procesu wytwarzania i badań łuków giętych indukcyjnie w zakładzie produkcyjnym
  4. kontrola ilości i jakości łuków giętych indukcyjnie w miejscach dostawy
Jest to już trzeci kontrakt Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. z GAZ-SYSTEM S.A. Poprzednie zostały zawarte w latach 2011 i 2015, także dotyczyły budowy strategicznych gazociągów
GAZ-SYSTEM S.A. planuje w latach 2015-2023 wybudować w sumie około 2 tys. km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Ich zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i niezawodności przesyłu gazu ziemnego, a w skali kraju powiększenie zdolności przesyłowych i stopnia dywersyfikacji źródeł gazu, aby m.in. w większym stopniu uniezależnić się od dostaw gazu z kierunku wschodniego. Realizowany przez GAZ-SYSTEM S.A. Korytarz Gazowy Północ-Południe ma połączyć terminal LNG w Świnoujściu oraz Gazociąg Bałtycki z planowanym terminalem Adria LNG w Chorwacji i poza dywersyfikacją dostaw gazu do Polski pozwoli na lepszą i bardziej sprawną integrację rynków gazu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Wobec znacznego zakresu prac spółka kontynuuje optymalizację realizacji projektów inwestycyjnych, polegający m.in. na zakupie materiałów do budowy gazociągów bezpośrednio od producentów i dostarczaniu ich do wskazanych miejsc odbioru. Pozwala to przyśpieszyć tempo prac inwestycyjnych oraz poprawić efektywność kosztową.

Wcześniejsza umowa, z 2015 r. między naszymi spółkami obejmowała usługę odbioru rur i armatury wraz z napędami dla budowanych przez GAZ-SYSTEM S.A. gazociągów. Obecny kontrakt dotyczy innych elementów rurociągu – łuków giętych indukcyjnie. Naszym zadaniem jest kontrola procesu wytwarzania tych elementów u polskich jak też zagranicznych producentów, od samego początku, czyli od gięcia łuków, przez malowanie, powlekanie warstwami izolacji aż do momentu dostarczenia ich na wskazane miejsce,. Poza sektorami nafty i gazu oraz budownictwa, Bureau Veritas Polska realizuje projekty odbiorów także w innych sektorach gospodarczych w kraju i na świecie

- mówi Artur Sroka, Dyrektor Działu Przemysłowego Bureau Veritas Polska Sp. o.o.

Artur Sroka, Dyrektor Działu Przemysłowego Bureau Veritas Polska Sp. o.o.

Artur Sroka, Dyrektor Działu Przemysłowego Bureau Veritas Polska Sp. o.o.

Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.